مراسم تششیع پیتر سلیمانی‌پور

۲۰شهریور
مراسم تششیع پیتر سلیمانی‌پور برگزار شد

مراسم تششیع پیتر سلیمانی‌پور برگزار شد

مراسم تششیع پیتر سلیمانی‌پور با حضور جمعی از اساتید موسیقی و دوستداران او در محوطه تالار وحدت برگزار شد.