مدیر هنری ارکستر سمفونیک ملی ایران

۰۵اردیبهشت
خبر ادغام ارکسترهای ملی و سمفونیک در نشست خبری «علی رهبری» تایید شد

خبر ادغام ارکسترهای ملی و سمفونیک در نشست خبری «علی رهبری» تایید شد

مدیر هنری ارکستر سمفونیک ملی ایران در نشستی رسانه‌ای با اشاره به ادغام ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر ملی ایران، تأکید کرد: هدف کوچک کردن ارکسترهای سمفونیک نیست.
+در رستوران ما هم ماهی خاویار هست، هم کله‌پاچه
+برای رسیدن به این روز تاریخی ۴۰ سال صبر کردم
+اعلام میزان دستمزد نوازندگان ارکستر سمفونیک