مدیر عامل مؤسسه هنرمندان پیشکسوت

۰۵آبان
مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت تغییر کرد
به استناد ماده ۱۲ اساسنامه و به پیشنهاد هیات مدیره

مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت تغییر کرد

با توجه به استعفای سید محمد طباطبایی حسینی به پیشنهاد هیات مدیره موسسه هنرمندان پیشکسوت و با حکم سید مجتبی حسینی، معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس هیات امنای موسسه، نیکنام حسینی پور به عنوان مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت منصوب شد.