مدیر عامل صندوق اعتباری هنر

۰۲بهمن
تازه ترین وضعیت اعطای تسهیلات به اصحاب فرهنگ و هنر
سید مجید پوراحمدی خبر داد؛

تازه ترین وضعیت اعطای تسهیلات به اصحاب فرهنگ و هنر

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر از ارائه تخصیص بیش از ۱۳۶ میلیارد تومان ارائه تسهیلات از مهرماه سال ۱۴۰۰ تاکنون به اعضای تحت پوشش این صندوق خبر داد.