مدیر عامل انجمن موسیقی ایران

۲۸بهمن
حق الزحمه گروه های سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر پرداخت شد

حق الزحمه گروه های سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر پرداخت شد

حق الزحمه گروه هایی که در سه روز نخست سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر اجرا داشتند، پرداخت شد.