مدیر روابط عمومی انجمن موسیقی ایران

۰۸اردیبهشت
مینا آتشی مدیر روابط عمومی انجمن موسیقی ایران شد
طی حکمی از مدیر انجمن

مینا آتشی مدیر روابط عمومی انجمن موسیقی ایران شد

علی نیکنام انزابی مدیر عامل انجمن موسیقی ایران با صدور حکمی مینا آتشی را به عنوان مدیر روابط عمومی این مجموعه منصوب کرد.