مدیر ارکستر ملی

۱۳دی

جهت برنامه‌ریزی‌های صحنه‌ای ارکستر

علی ترابی از حضور محسن رجب‌پور به عنوان مدیر اجرایی ارکستر ملی در زیر مجموعه شورای فنی ارکستر خبر داد. «علی ترابی» سرپرست دفتر موسیقی ارشاد در گفت‌وگو با خبرنگار موسیقی فارس گفت: ما برای انجام اجراهای صحنه‌ای ارکستر نیاز به یک فرد حرفه‌ای در این زمینه داشتیم که بتواند برنامه‌ریزی‌های لازمی را انجام دهد […]