مدیر اجرایی پانزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان

۲۲آذر
علی نیکنام: سرنوشت برگزیده‌های جشنواره جوان مهمترین دغدغه برگزارکنندگان جشنواره است
گفتگو با مدیر اجرایی پانزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان

علی نیکنام: سرنوشت برگزیده‌های جشنواره جوان مهمترین دغدغه برگزارکنندگان جشنواره است

علی نیکنام مدیر اجرایی پانزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان از پیشنهادهای ارسال شده به دبیرخانه جشنواره مبنی برحمایت از برگزیدگان جشنواره خبر داد.