مدیرکل ارشاد بوشهر

۱۳دی
اجازه لغو کنسرت موسیقی گروه لیان را نداریم

اجازه لغو کنسرت موسیقی گروه لیان را نداریم

همه مراحل صدور مجوز برگزاری کنسرت موسیقی گروه لیان در بوشهر توسط دفتر انجمن موسیقی زیر مجموعه معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شده است و این اداره کل اجازه لغو این کنسرت را ندارد. حمیده ماحوزی روز شنبه افزود: برای برگزاری هرکنسرتی اداره کل فرهنگ و ارشاد استانها، اقدام نمی کنند بلکه […]