مدیرعاملی خانه موسیقی

۰۸آذر
گزینه‌های مدیرعاملی خانه موسیقی بررسی شدند
دومین جلسه هیات مدیره برگزار شد

گزینه‌های مدیرعاملی خانه موسیقی بررسی شدند

در دومین جلسه هیات مدیره خانه موسیقی موضوعاتی از جمله انتخاب مدیرعامل، مسائل صنفی، فعالیت‌های موسیقایی، وضعیت آموزشگاه‌ها و برگزاری کنسرت‌ها در شرایط کرونا مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.