مدرسه دولتی موسیقی در اهواز راه‌اندازی شد

۲۲شهریور
برای نخستین بار در استان خوزستان

برای نخستین بار در استان خوزستان

برای نخستین بار در استان خوزستان مدرسه دولتی موسیقی در مقطع متوسطه راه‌اندازی شد.