مدرسه بیدار

۰۵اردیبهشت
برگزاری دوره آنلاین مبانی تجزیه و تحلیل موسیقی ایرانی
به همت مدرسه «بیدار»

برگزاری دوره آنلاین مبانی تجزیه و تحلیل موسیقی ایرانی

دوره آنلاین «مبانی تجزیه و تحلیل موسیقی ایرانی و بررسی امکانات یک مدل» به همت مدرسه «بیدار» و هدایت آروین صداقت کیش برگزار می‌شود.