محمود گلزاری

۲۰آبان

وقتی می‌گوییم دکترگلزاری، از چه شخصیتی صحبت می‌کنیم؟

مهدی ملک‌محمد: «ریموند کارور»، نویسنده‌ی نامدار آمریکایی داستان و مجموعه‌داستان مشهوری دارد با عنوان «وقتی از عشق حرف می‌زنیم از چه حرف می‌زنیم» و عنوان کتاب خاطرات «هاروکی موراکامی»، نویسنده‌ی نامدار ژاپنی، چنین است: «وقتی از دویدن صحبت می‌کنم، در چه موردی صحبت می‌کنم». من نیز در این‌جا از این دو نویسنده‌ی بزرگ وام می‌گیرم […]

۱۹آبان

نقش یگانه محمود گلزاری در رادیو و تلویزیون دهه شصت

نقش یگانه محمود گلزاری در رادیو و تلویزیون دهه شصت