محمود متبسم

۰۳آذر
محمود متبسم درگذشت
موسیقی‌دان خراسانی

محمود متبسم درگذشت

محمود متبسم (نوازنده، مدرس ویلن و پیشکسوت موسیقی خراسان) در سن هشتاد وچهارسالگی دارفانی را وداع گفت.