محمود فرهمند

۲۶آذر
ساز یحیی در زمان حیاتش دو ریال یا ۲۰ ریال بود، امروز ۱۵۰ میلیون است!

ساز یحیی در زمان حیاتش دو ریال یا ۲۰ ریال بود، امروز ۱۵۰ میلیون است!

وقتی با محمود فرهمند صحبت می‌شود و از ساختن ساز، انگار از بچه‌اش گفت‌وگو می‌کنیم، بدون رودبایستی صحبت می‌کند و برخلاف محافظه کاری بسیاری از هنرمندان به راحتی مسائل مالی را به زبان می‌آورد. به گفته خودش سالی سه- الی چهار ساز بیشتر نمی‌تواند بسازد،البته خنده کنان می‌گوید که دست تنها هم نیست و شاگردانش نیز هستند وبه وی کمک می‌کنند.
 سازهای ابداعی برای تنوع خوب است