محمود جاهد

۱۵اسفند
۱۸ اسفندماه در سالن غدیر

۱۸ اسفندماه در سالن غدیر

کنسرت موسیقی سنتی ایران با صدای محمود جاهد و سرپرستی مسعود جاهد نوازنده نی و آهنگساز در شهر کرمان برگزار می‌شود.