محمود بامداد

۱۴فروردین
با آثاری از جلیل شهناز، فرهنگ شریف، حسن کسایی و احمد عبادی

با آثاری از جلیل شهناز، فرهنگ شریف، حسن کسایی و احمد عبادی

کتاب «ده آهنگ برای سنتور» با آوانگاری «محمود بامداد» با نام «دُر آهنگ» بر اساس ده آهنگ از آثار استادان ویولون، سه‌تار، تار، نی و قانون برای سنتور منتشر شد.
+نت‌نگاشته‌های این کتاب برای نوازندگان دیگر سازهای ایرانی نیز قابل استفاده است