محمود اسفندیاری

۰۱آبان
به یاد زلزله زدگان کرمانشاه

به یاد زلزله زدگان کرمانشاه

آلبوم موسیقی «غمت که را توان گفت» از محمود اسفندیاری، توسط نشرِ ایران مجوز به تهیه کننده فرزام توسلی و مدیر تولید حافظ اصغری راهی بازار شد.