محمود احمدي‌نژاد

۲۱شهریور

موسیقی ایرانی نشان‌دهنده راه نجات است و برخی از موسیقی‌‌های غربی منادی خودخواهی و شهوت‌پرستی

موسیقی ایرانی نشان‌دهنده راه نجات و سعادت است که هرکس آن را بشنود ندای انسانیت را از آن دریافت می‌کند نه همچون موسیقی‌های غربی که منادی خودخواهی، شهوت‌پرستی و افسارگسیختگی هستند