محمد و علی سعیدی

۰۵اردیبهشت
با اجرای آثاری از بزرگان موسیقی

با اجرای آثاری از بزرگان موسیقی

محمد و علی سعیدی هنرمندان دوقلوی آواز، دهم اردیبهشت تازه ترین کنسرت خود را در هنرسرای خورشید شهر اصفهان برگزار می‌کنند.
+سیامک بهبهانی به عنوان تنظیم کننده در این کنسرت حضور خواهد داشت