محمد ميرزمانی

۱۰آبان

گفت‌وگو با مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

زهره نیلی: بیش از یک سال است که محمد میرزمانی، مدیریت دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را برعهده گرفته؛ در این مدت رویدادهای فراوانی در عرصه موسیقی اتفاق افتاده است که از جمله آن می‌توان به وعده و وعیدهایی داده شده در حمایت همه‌جانبه از موسیقی ایرانی (سنتی و محلی) و موسیقی کلاسیک […]