محمد معتمدى

۱۰دی
۱۰ روز مانده به اجرای کنسرت

۱۰ روز مانده به اجرای کنسرت

ده روز مانده به اجرای کنسرت ارکستر «موج نو» که با هنرمندی «علی قمصرى»، «محمد معتمدى» و «پویا سرایی»، طی تاریخ های ١٩ و ٢٠ دى ماه به روى صحنه مى رود، بلیت های این کنسرت به پایان رسید.
+این مجموعه که بر اساس ساخته های علی قمصری در دستگاه سه گاه است

۳۰آذر
با هنرمندی «علی قمصری»، «محمد معتمدی» و «پویا سرایی»

با هنرمندی «علی قمصری»، «محمد معتمدی» و «پویا سرایی»

ارکستر «موج نو» با هنرمندی «علی قمصرى»، «محمد معتمدى» و «پویا سرایی»، طی تاریخ های ١٩و٢٠ دى ماه به روى صحنه مى رود.
+پوستر و جزئیات کامل «کنسرت موج نو»