محمد مبصریان

۳۰بهمن
ساز و سماع در تازه ترین «شب شنبه ها»

ساز و سماع در تازه ترین «شب شنبه ها»

تازه ترین ویژه برنامه «شب شنبه ها» با برگزاری یک ویژه برنامه تحت عنوان «ساز و سماع» گوشه ای متفاوت از آیین سماع را برای مخاطبان موسیقی تلفیقی اجرا می کند. محمد مبصریان آهنگساز و خواننده این ویژه برنامه با اشاره به برپایی این کنسرت که به گفته او یکی از متفاوت ترین اجراهای زنده […]