محمد صرفه جو

۰۹مرداد
به سرپرستی «بردیا صدرنوری» و خوانندگی «محمد صرفه جو»

به سرپرستی «بردیا صدرنوری» و خوانندگی «محمد صرفه جو»

کنسرت «آوای دوست» به سرپرستی «بردیا صدرنوری» و خوانندگی «محمد صرفه جو»، به دلیل استقبال بی نظیر مخاطبان، یک شب دیگر تمدید شد.
+جزئیات کامل به همراه پوستر و اطلاعات بلیت فروشی