محمد شهابی

۰۴دی
نوازنده برجسته نواحی خوزستان

نوازنده برجسته نواحی خوزستان

محمد شهابی نوازنده برجسته نواحی خوزستان درگذشت. محمد شهابی روز گذشته از دنیا رفت و با حضور پرشور اهالی موسیقی استان در شهر ویس از توابع شهرستان باوی دفن شد. مرحوم محمد فرزند جمعه شهابی سال ۱۳۴۱ در شهر ویس به دنیا آمد. شهرت او در نوازندگی مقام های عربی به قدری بود که به […]