محمد شالویی

۰۴مهر
انتصاب محمد شالویی به سرپرستی معاونت هنری وزارت ارشاد
با حکمی از وزیر ارشاد

انتصاب محمد شالویی به سرپرستی معاونت هنری وزارت ارشاد

محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی محمود شالویی مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی را با حفظ سمت به عنوان «سرپرست معاونت امور هنری» منصوب کرد.