محمد رضا صادقی

۲۰آذر
به خوانندگی «محمد رضا صادقی»

به خوانندگی «محمد رضا صادقی»

«محمد رضا صادقی» پس از اجرایی زیبا به رهبری «محمد سریر» یار دیرینه ی استاد فقید «محمد نوری» در شهر تورنتوی کانادا، اینبار به سراغ دوستداران این استاد برجسته در آمریکا رفت.
+کنسرت یادمان استاد نوری با طرح اولیه پورساعی و به همت و مدیریت اجرایی مهرداد اعرابی از نوازندگان پیشکسوت موسیقی ایرانی شکل گرفت