محمد رضا شجريان

۰۸بهمن
جراحی استاد شجریان انجام شد

جراحی استاد شجریان انجام شد

جراحی استاد شجریان انجام شد

۱۱شهریور

براساس ساخته‌های تهمورس و سهراب پورناظرى

چهره جدیدى از اصالتهاى موسیقى ایران براساس ساخته‌های تهمورس و سهراب پورناظرى با صداى استاد محمدرضا شجریان و همراهى ارکستر سازهاى ابداعى استاد شجریان در امریکا و کانادا به صحنه خواهد آمد.