محمد دارابی فر

۱۱بهمن
«اندوه هزار ساله» به روایت محمد دارابی فر منتشر شد
آلبومی با 15 قطعه بی کلام

«اندوه هزار ساله» به روایت محمد دارابی فر منتشر شد

آلبوم موسیقی بی کلام »اندوه هزار ساله» از محمد دارابی فر، توسط نشر موسیقی دی بآذر منتشر شده و در دسترس مخاطبان قرار گرفت.

۱۳تیر
آلبوم بیکلام «کجاست زندگی» راهی بازار شد

آلبوم بیکلام «کجاست زندگی» راهی بازار شد

آلبوم بیکلام «کجاست زندگی» اثری از محمد دارابی فر، در ژانر مدرن کلاسیکال و امبینت منتشر و در دسترس مخاطبین قرار گرفت.