محمد خالقی

۲۳خرداد
انتشار قطعه‌ای برای امیدواری کادر درمان
استفاده از سه‌تار خارج از قواعد موسیقی ایرانی

انتشار قطعه‌ای برای امیدواری کادر درمان

محمد خالقی، نوازنده تار و سه‌تار در تازه‌ترین فعالیت خود قطعه‌ای امیدوارکننده‌ با آهنگسازی خودش برای کادر درمان آماده و در آن به‌ گونه‌ای متفاوت از ساز سه‌تار استفاده کرده است.