محمد جهانشاهی

۰۱تیر
برگزاری ارکستر بزرگ سازهای ملی با عنوان «خواجوی کرمانی» در کرمان
با حضور رهبر میهمان، میرامیر میری و خواننده میهمان وحید تاج

برگزاری ارکستر بزرگ سازهای ملی با عنوان «خواجوی کرمانی» در کرمان

معاون شهردار و رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمان از برگزاری ارکستر سازهای ملی با عنوان «خواجوی کرمانی» برای نخستین‌بار در کرمان خبر داد.