محمد اسماعيلي

۳۱اردیبهشت

پای‌کوبان آشکار و مطربان پنهان چو راز

به دیدن محمد اسماعیلی، استاد پیشکسوت و نوازنده ساز تنبک، متولد چهارم شهریور ۱۳۱۳ تهران رفته‌ایم، کسی که به تایید اساتید فن بعد از حسین تهرانی (که به ساز تنبک شأنیت و شخصیت داد) جایگاه ایشان را خالی نگذاشته. سر تمرین اجرای گروه همنوازان تنبک رفته‌ایم که قرار است به مناسبت بزرگداشت این استاد مسلم […]