محمد ابراهیم باقری

۱۰مهر
«محمدابراهیم باقری» درگذشت

«محمدابراهیم باقری» درگذشت

hot-topic-logoدر پی فاجعه منا که منجر به جان باختن تعداد زیادی از زائران خانه خدا شد، با درگذشت «محمدابراهیم باقری» پیشکسوت موسیقی بخشی های شمال خراسان در این فاجعه، خانواده این استاد پیشکسوت داغدار شد.

+سایت خبری و تحلیلی «موسیقی ایرانیان» ضایعه درگذشت «محمدابراهیم باقری» را به خانواده وی و جامعه هنری کشور تسلیت می گوید