محمدعلی کریم خانی

۲۳بهمن
پیشکسوت مدح و آوازهای مذهبی در بیمارستان بستری شد

پیشکسوت مدح و آوازهای مذهبی در بیمارستان بستری شد

مداح و خواننده‌ مذهبی کشورمان، محمدعلی کریم خانی طبق خبرهای رسیده در بیمارستان بستری شده است.