محمدعلی جوشایی

۲۶اسفند
«سختگیرانه ترین مجوزها در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان صادر می شود»

«سختگیرانه ترین مجوزها در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان صادر می شود»

محمدعلی جوشایی افزود: به زعم تمامی کارشناسانی و فعالان بخش خصوصی که فعالیت های ما را رصد می کنند، به جرات اذعان می کنم سختگیرانه ترین مجوزها در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان صادر می شود. وی بیان کرد: هیچ مجوزی برای فعالیت های هنری خارج از ضابطه هایی که دولت طبق آیین نامه […]