محمدعلی بهمنی م

۲۷آبان
شاعر وقتی روی یک ملودی شعر می‌سازد باید راز پنهان موسیقی را کشف کند

شاعر وقتی روی یک ملودی شعر می‌سازد باید راز پنهان موسیقی را کشف کند

محمدعلی بهمنی می‌گوید شاعر وقتی روی یک ملودی شعر می‌سازد باید راز پنهان موسیقی را کشف کند.