محمدعلی اسماعیلی متین

۰۷آبان
«انتظار دارم با انتخاب ایشان از سوی مجلس، فضا برای فعالیت‌های هنرمندان نیز آماده‌تر شود»

«انتظار دارم با انتخاب ایشان از سوی مجلس، فضا برای فعالیت‌های هنرمندان نیز آماده‌تر شود»

یک استاد پیشکسوت موسیقی گفت: آقای صالحی امیری به صحنه آمده است تا وضعیت فرهنگ و هنر کشور بهتر شود و انتظار دارم با انتخاب ایشان از سوی مجلس، فضا برای فعالیت‌های هنرمندان نیز آماده‌تر شود. محمدعلی اسماعیلی متین درباره انتخاب رضا صالحی امیری از سوی دولت به‌عنوان گزینه تصدی وزارت ارشاد، اظهار کرد: از […]