محمدعلی ابرآویز

۲۴آبان
همزمان با عاشورای حسینی

همزمان با عاشورای حسینی

محمدعلی ابرآویز یکی از شعرای سرودهای انقلابی و سراینده سرود «بوی گل سوسن و یاسمن آید» صبح دیروز ۲۳ آبان‌ماه و همزمان با عاشورای حسینی در بیمارستان لقمان شهر تهران درگذشت.