محمدصالح علاء

۱۴دی
گفتگوی موسیقایی با «محمدصالح علاء»

گفتگوی موسیقایی با «محمدصالح علاء»

یک حال غریبی دارد. دانستن و شناختن محمدصالح علاء و حرف زدن با او آدم را به جایی می‌برد که هیچ‌وقت تصورش را نمی‌کرده. او هم البته همین را می‌گوید. بدون موضوع و فقط با چند طرح مساله سراغ او رفتم و نشستیم و به قول خودش زلف گره زدیم با هم. از موسیقی گفتیم […]