محمدرضا عیوضى

۰۳شهریور
بازگشت هنری «محمدرضا عیوضى» به صحنه

بازگشت هنری «محمدرضا عیوضى» به صحنه

کنسرت موسیقی «محمدرضا عیوضى»، خواننده قدیمى موسیقى پاپ، پس از ۱۵ سال در «برج آزادی» تهران برگزار می شود.
+جزئیات کامل به همراه اطلاعات بلیت فروشی و پوستر کنسرت