محمدرضا شجریان و هاشمی رفسنجانی

۰۲شهریور
از سوی روابط عمومی موسسه «دل آواز»

از سوی روابط عمومی موسسه «دل آواز»

hot-topic-logo خبر اجرای تصنیفی از سوی استاد «محمدرضا شجریان» در وصف آیت الله «هاشمی رفسنجانی» که طی بیست و چهار ساعته گذشته به صورت گسترده در برخی سایت های خبری منتشر شده بود، تکذیب شد.
+در شایعه های مربوطه ذکر شده بود که تولید این اثر به سفارش معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی آغاز شده است!