محمدرضا دارابی

۲۵تیر

به نفع بیماران سرطانی موسسه محک

گروه موسیقی «ترنگ» به سرپرستی و آهنگسازی برزو امیری در دو بخش فارسی و محلی کردی به روی صحنه می رود.

۱۶تیر

کنسرت گروه ترنگ

گروه موسیقی «ترنگ» به سرپرستی و آهنگسازی برزو امیری در تالار رودکی به روی صحنه می رود.

۱۴تیر

به سرپرستی و آهنگسازی برزو امیری

گروه موسیقی «ترنگ» به سرپرستی و آهنگسازی برزو امیری در تالار رودکی به روی صحنه می رود.