محمدرضا برزگر

۱۱دی
جشنواره موسیقی جوان نغمه‌های بومی را احیا و معرفی می‌کند
جشنواره انگیزه‌ای برای رونق موسیقی مقامی است

جشنواره موسیقی جوان نغمه‌های بومی را احیا و معرفی می‌کند

داور موسیقی کتولی در پانزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان معتقد است جشنواره ملی موسیقی جوان در احیا و شناساندن نغمه‌های بومی مناطق مختلف ایران نقش ارزنده‌ای دارد.