محمدحسین مقیمی

۱۰شهریور
ارشاد به ارزش‌ها پایبند است

ارشاد به ارزش‌ها پایبند است

معاون سیاسی وزیر کشور از آمادگی کامل این وزارتخانه، استانداران و فرمانداران برای همکاری با وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی پیرامون برگزاری کنسرت های موسیقی مجوزدار سخن گفت.