محمدحسین اسماعیلی

۰۵دی
اعضای جدید هیات مدیره انجمن موسیقی استان تهران معرفی شدند

اعضای جدید هیات مدیره انجمن موسیقی استان تهران معرفی شدند

اعضای جدید هیات‌ مدیره انجمن موسیقی استان تهران در دفتر معاون هنری و سینمایی جلسه‌ای گذاشتند و بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بالقوه موسیقی استان تأکید کردند.