محمدحسن دامن‌زن

۱۷فروردین
ماجراهای زنی که شکست عشقی او را به لالایی‌خوانی سوق می‌دهد
زنی که مانند فیلسوفان زیست/ ۶۰۰ آواز خانگل مصرزاده جمع‌آوری شد

ماجراهای زنی که شکست عشقی او را به لالایی‌خوانی سوق می‌دهد

دامن‌زن که مدتی با زنده‌یاد مصرزاده معاشرت کرده درباره زندگی شخصی او می‌گوید: یکی از اتفاقات مهم زندگی خانگل مصرزاده که ناشنیده مانده، شکست عشقی سخت اوست.