محمدجواد حق شناس

۲۰تیر
مدیران فرهنگی آینده، ادامه‌دهنده راه زنده‌نام مرادخانی باشند
سرنوشت مدیریت موزه موسیقی در گفت‌وگو با محمدجواد حق‌شناس؛

مدیران فرهنگی آینده، ادامه‌دهنده راه زنده‌نام مرادخانی باشند

حق شناس با تاکید بر ضرورت توجه اعضای شورای شهر جدید به توسعه فعالیت‌های فرهنگی و هنری از جمله حمایت از موزه موسیقی به مدیران این حوزه در دولت سیزدهم توصیه کرد...