محمداللهیاری

۱۷خرداد
ثمرات فعالیت‌های مرادخانی ماندگار خواهد بود
پیام تسلیت مدیرکل دفتر موسیقی

ثمرات فعالیت‌های مرادخانی ماندگار خواهد بود

در پی درگذشت علی مرادخانی ـ معاون سابق هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ پیام تسلیتی از سوی محمد اللهیاری، مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شد.