محفل مناجات‌خوانی

۱۲خرداد
تاریخ مناجات در ایران به چه زمانی می‌رسد؟

تاریخ مناجات در ایران به چه زمانی می‌رسد؟

هوشنگ جاوید در برنامه «محفل مناجات‌خوانی» گفت: مناجات‌خوانی مخاطب را به سویی می‌کشاند تا با بیان بی‌پرده دردها و رنج‌های درونی‌اش به آرامش روانی دست پیدا کند، به این سبب می‌توان مناجات‌خوانی را در ردیف موسیقی‌درمانی نیز به شمار آورد.