محسن کبیرنژاد

۲۰مرداد
قطعات موسیقی ترکیبی متاثر از نثر محمود دولت آبادی اجرا می شود

قطعات موسیقی ترکیبی متاثر از نثر محمود دولت آبادی اجرا می شود

کنسرت دونوازی سه تار به همراه سازهای کوبه ای توسط محسن کبیرنژاد به عنوان آهنگساز و نوازنده سه تار و محمد عنایتی به عنوان نوازنده سازهای کوبه ای با نام نوروزگار در فرهنگسرای نیاوران روی صحنه می رود.